Siri Hovde Nordbø

Siri er fra Ørsta og har siden høsten 2012 vært solofløytist i Trondheim symfoniorkester. Hun har sin utdanning fra Norges Musikkhøgskole, hvor hun studerte hos Per Øien, Torkil Bye, Andrea Lieberknecht, Tom Ottar Andreassen og Per Flemström. Siri har også hatt lengre vikariater i Hærens musikkorps i Harstad, og Sjøforsvarets musikkorps i Bergen.

Stein Jakob Nordbø

Stein Jakob er solo-oboist i Arktisk Filharmoni og har sin utøvende utdanning fra Norges Musikkhøgskole, hvor han studerte under professor Erik Niord Larsen i seks år. Han har deltatt på en rekke mesterklasser og workshops.

Som frilanser gjennom over et tiår har han jobbet med de fleste av landets profesjonelle ensembler, og han er en aktiv kammermusiker.

Josefine Høydahl

Josefine Høydahl er klarinettist med utdanning fra Norges Musikkhøgskole og University of Southern California, USA. Hun har studert med Björn Nyman, Hans Christian Bræin og Yehuda Gilad.

Som frilanser har hun hatt engasjementer i Aalborg symfoniorkester, Kristiansand symfoniorkester, Oslo-Filharmonien, Kringkastingsorkesteret, Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Blåseensemble, Det Norske Kammerorkester, Bergen Filharmoniske Orkester, Trondheim Symfoniorkester, Luftforsvarets musikkorps, Hærens musikkorps, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Kongelige Norske Marines Musikkorps og Svenska kammarorkstern.

Maria Wøllo Flaate

Maria er kvintettens hornist. Hun jobber til daglig i Oslo-Filharmonien og har tidligere vært ansatt i Bergen Filharmoniske Orkester. I Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim og Oslo-Filharmonien har hun også hatt lengre engasjementer, i tillegg har hun vikariert i ulike orkestre og ensembler. Maria er utdannet ved Norges Musikkhøgskole der hun studerte hos Frøydis Ree Wekre, Kjell-Erik Arnesen og Inger Besserudhagen.

Anne Marie Nordbø Pettersen

Anne Marie jobber til daglig som fagottist og kontrafagottist i Operaorkesteret. Hun har en mastergrad i fagott fra Norges Musikkhøgskole, der hun studerte under blant annet Eirik Birkeland, Robert Rønnes og Dag Jensen.

Hun hadde stipendiatplass i Oslo-Filharmonien under deler av studiene, har tidligere vært ansatt som fagottist i Forsvarets Stabsmusikkorps, og har vikariert jevnlig i en rekke profesjonelle norske orkestre og ensembler.