Konsertforedrag

I uke 46 legger en av landets ledende profesjonelle blåsekvintetter, Mistral Blåsekvintett, ut på turné i Mjøsregionen. Underveis ønsker vi å besøke musikklinjer/folkehøgskoler med et konsertforedrag.

I løpet av den tiden vi har sammen med elevene jobber vi oss gjennom musikkhistorien samtidig som vi snakker om hva det innebærer å spille i/drive et kammerensemble, presenterer historier rundt musikken og viser frem de ulike tilknytningene vi har til arbeidslivet som utøvere (orkestermusiker, operamusiker, frilanser).

For at elevene skal få mest mulig ut av besøket har vi laget noen oppgaver det er mulig å jobbe med i forkant, men programmet er lagt opp slik at det skal være givende også uten forberedelse. Vi vurderer det slik at dette besøket er mest aktuelt for 2. og 3. trinn, men interesserte elever på 1. trinn kan også ha glede av konsertforedraget.

På denne turnéen besøker vi folkehøgskolen Toneheim og musikklinjene ved Stange og Gjøvik videregående skoler.

Turnéen er støttet av Bergesenstiftelsen, Creo og Kulturrådet

17./18. november 2022

Lukket arrangement